Tag: เดอะซีเคร็ต

ความลับ “The Secret”

…The Secret เป็นหนังสือที่โด่งดังมากในช่วงปี 2550 แต่ผมก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าเนื้อหามันก็คงเหมือน ๆ หนังสือเล่มอื่น ๆ ของฝรั่งแหละ เพราะอ่านมาเยอะแล้ว แต่จนแล้วจนรอดก็ทนความใคร่รู้ของตนเองไม่ไหวจึงได้ซื้อมาอ่าน เพราะหลังจากมีหนังสือ The Secret ก็มีหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ตามกระแสออกมามากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ จึงเกิดคำถามขึ้นภายในใจลึก ๆ ว่าจริง ๆ แล้ว The Secret มันคืออะไร …The Secret เป็นการสื่อสารถึงวิธีการใช้พลังงานจิตใต้สำนึกด้านบวกในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “Law of Attraction”…

Continue reading