Category: ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 81-87

81. ทำคุณให้ผู้อื่นต้องลืม ผู้อื่นทำคุณให้ต้องจำ หากเราเคยทำประโยชน์หรือช่วยเหลือใครไว้ อย่าจดจำหรือคาดหวังการตอบแทน เพราะอาจไม่ได้ดังที่หวัง หรือเผลอไปทวงบุญคุณให้เขาเสียความรู้สึก แต่ถ้ามีใครช่วยเหลือเราต้องจดจำให้แม่น เพื่อหาโอกาสตอบแทนบุญคุณ 82. คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้ คนบางคนไม่ยอมรับความผิดของตน ชอบหาแพะรับบาป หมกมุ่นกับการหาวิธีโยนความผิดให้ผู้อื่น แทนที่จะใช้เวลาในการพัฒนางานของตน คนประเภทนี้ ยากที่จะพัฒนาได้ 83. อยากเจริญก้าวหน้า ต้องทำตัวเหมือนคนกำลังขึ้นเขา คนเดินขึ้นภูเขา จะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเสมอ เปรียบเสมือนคนอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งจะมีแต่คนรัก แต่คนเดินลงจากภูเขาจะเอนตัวไปข้างหลัง เปรียบเสมือนคนเย่อหยิ่งจองหอง ซึ่งไม่มีใครชอบ ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีคนรัก และช่วยสนับสนุนให้เจริฐก้าวหน้า ควรประพฤติตนเสมือนคนกำลังเดินขึ้นเขา…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 71-80

71. ทำการค้าต้องเดินทางสายกลาง ยึดหลักมั่นคงไว้ก่อน ทำการค้าอย่าลงทุนเกินตัว ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นความมั่นคงของตนเองและครอบครัวด้วย 72. ผิดครั้งแรกเป็นครู แต่ผิดซ้ำสองนั้นถือว่าโง่ คนเราทำงานก็ต้องผิดพลาด แต่สิ่งสำคัญต้องจดจำความผิดนั้นนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ถ้าผิดซ้ำซากก็เหมือนคนที่หาบทเรียนจากประสบการณ์ไม่ได้ 73. คนจะโง่หรือฉลาด ดูได้จากคำพูด คำพูดเปรียบเหมือนประตูของจิตใจ คนโง่จะพูดเรื่องที่ขาดหลักคิดและเหตุผล ในขณะที่คนฉลาดจะมีเหตุผลและหลักคิดที่ดี 74. ไม่มีใครเคยตายเพราะทำงานหนัก ในการทำงาน ให้ยึดหลักว่าทำเข้าไปเถิดสิ่งที่ว่ายาก เพราะยิ่งทำสิ่งที่ยากมาก หรือหนักมาก ก็ยิ่งรู้มาก 75. ชีวิตการศึกษา ต่างจากชีวิตการทำงาน คนที่จบการศึกษาใหม่ ๆ มักจะยึดติดกับทฤษฎีที่ร่ำเรียนมา เปรียนเสมือนมีศรีษะและความคิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีด้านและมุมที่ตายตัว จึงเข้ากับผู้อื่นได้ยาก…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 61-70

61. สะสมลาภยศความดี เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า ถ้าจะให้ชื่อเสียงดี มีเกียรติยศ มีภาพพจน์ดี เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปในอนาคต ต้องกระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ 62. เดินเร็ว ฝีเท้าย่อมไม่สวยและอาจหกล้มได้ จะก้าวให้มั่นคงและกิจการไม่ล้มเหลวต้องรอบคอมเสมอ 63. เกียรติที่สูง ไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติแล้วไม่อวดอ้าง คนอื่นก็จะมองเกียรติให้เราเอง 64. การช่วยเหลือผู้อื่น และมองคนในแง่ดี ทำให้เกิดสุขทางใจ การทำบุญทำทานช่วยเหลือคนอื่น มองหรือคิดถึงผู้อื่นในแง่ดี ทำให้จิตใจของตนดีและมีความสุขได้ 65. ผู้ที่เป็นผู้นำได้ ต้องผ่านความลำบากมาก่อน คนที่เคยลำบากมาแล้วย่อมเป็นหัวหน้างานที่สามารถให้กำลังใจกับลูกน้องได้ดี 66. ทำงานมากก็ผิดพลาดมาก ทำน้อยก็ผิดพลาดน้อย คนเราทำงานก็ต้องมีการผิดพลาดบ้าง…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 51-60

51. สร้างคนต้องใช้เวลา การสร้างคนเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้องอดทนใช้เวลานาน ไม่เหมือนปลูกถั่วงอก ซึ่งวันเดียวก็เห็นผล 52. เมื่อจะแหงนมองฟ้า ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่ คนเราต้องเตือนตนไม่ให้ลืมต้ว อย่าทะนงตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอื่น จงคิดเสมอว่าในดลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมาก 53. จะให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจ ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยง เมื่อเห็นว่าลูกน้องสามารถทำงานได้ ต้องมอบให้เขาทำ ถ้าเขาทำผิดพลาด เราก็ต้องช่วยรับผิดชอบด้วย 54. ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียว การทำงานเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ควรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมด้วย 55. ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง คนที่มีความรัก มีจิตใจดี และมองโลกในแง่ดี จะมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ 56.…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 41-50

41. การพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้คนยอมรับ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้เราครองใจผู้อื่นได้ 42. ความคิดสร้างสรรค์ คือพื้นฐานสำคัญของผู้ประกอบการค้า ในการทำะธุรกิจ ต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อยุ่เสมอ เพราะการผูกติดกับความคิดเก่า ๆ ในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปนั้น เป็นการปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ 43. อย่าหลงเชื่อคำกล่าวของผู้อื่นดดยขาดสติและความรอบ ก่อนที่จะเชื่อหรือคล้อยตามคำพูดใด ๆ ของผู้อื่น ต้องใช้สติใตร่ตรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบเสียก่อน 44. เป็นคนต้องรักตัวเองในทางที่ถูก คนที่รักตัวเองอย่างแท้จริง คือคนที่สร้างคุณค่าให้ตนเองอ่างสม่ำเสมอ ด้วยการหมั่นศึกษาพัฒนาตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนที่ดี และหลีกหนีให้ห่างไกลจากอบายมุข 45. หากอยากมีอนาคตที่มั่นคง จงอย่าเห็นแก่ตัว คนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 31-40

…สวัสดีครับ วันนี้ต่อกันด้วยหลักคิดข้อ 31-40 เลยนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพัฒนาตัวเองหรือต้องการกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต ต่อสู้กับปัญหาที่กำลังเผชิญ วันไหนที่ขาดสติ เจ็บแค้น หรือโกรธด้วย สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราไม่เป็นไปดังใจที่หวัง จนอยากบังคับ อยากเปลี่ยนแปลง บางครั้งถึงขั้นต้องใช้กำลัง บางทีถึงกับยอมลงทุนทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ผมอยากให้เพื่อน ๆ ใช้สติในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนิด …เช่น วันไหนที่อารมณ์ผมหวั่นไหวไปกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ผมจะถามตัวเองซ้ำว่า วันนี้ผมทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วหรือยัง? วันนี้ผมทำงานได้ตรงตามแผนที่วางไว้แล้วหรือยัง? วันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตแล้วหรือยัง? วันนี้ได้ทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วหรือยัง? …ฯลฯ…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 21-30

…สวัสดีครับ สบายกันดีหรือเปล่าครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้เรามาต่อกันที่ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา ข้อที 21-30 กันนะครับ (พอดีมีท่านผู้อ่านท่านหนึ่งท้วงมาทางเมล์ว่าติดตามอ่านอยู่ ^^ )ผมก็พยายามอยากจะเขียนให้หลากหลายนะครับแล้วนาน ๆ กลับมาต่อของเก่าทีหนึ่ง จะได้ไม่จำเจกัน หลักคิด 87 ข้อของ ดร.เทียม ฯ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สามารถอ่านได้วันละ 1 จบทุกวัน อ่านแล้วได้พลังใจ ได้ทัศนคติใหม่ ๆ ทุก ๆ วัน ยิ่งใครจำขึ้นใจได้เนี่ยอนาคตเถ้าแก่ชัวร์ สามารถนำเป็นเขียนเป็นคำคมติดผนังบ้านหรือมุมต่าง…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 11-20

11. มากคน มากวาสนา คนเราทุกคนล้วนมีวาสนาบารมี ถ้าทุกคนเอาวาสนาบารมีมารวมกัน บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้า 12. อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า คนเราถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของเวลา ย่อมใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีค่า 13. เร็ว ช้า หนัก เบา ในการทำงาน ควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร 14. ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร อยากประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ต้องพาตัวเข้าหางาน อย่าคอยให้งานมาหาตัว เพราะงานคือทุกอย่างของชีวิตที่เราต้องพากเพียรและพยายามทำตลอดไป 15. ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์ คนเราถ้าไม่นิ่งนอนใจ แต่เพียรพยายามใช้สติปัญญาต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้ว ในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะ…

Continue reading

“ปรัชญานายห้าง” ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา หลักคิดข้อ 1-10

…สวัสดีครับในวันที่เราสูญเสีย เราล้มเหลว ท้อแท้ หมดหวัง ผมเชื่อว่าคนเราต้องการเหมือน ๆ กันอยู่สิ่งหนึ่ง นั่นคือ “กำลังใจ” คนเราสามารถได้รับกำลังใจจากหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น คนรัก ครอบครัว เพื่อน คนรอบตัว ฯลฯ หรือแม้แต่การได้อ่านบทความ ข้อคิด คำคม หลักปรัชญา ดี ๆ ซักบทหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วต่อการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นในตัวเรา …บทความนี้ผมได้นำมาจากหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึ่งราคาแค่ 30 บาท แต่เนื้อหาไม่ได้เล็กตามราคาเลย หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า “ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิตของ…

Continue reading