เกี่ยวกับที่นี่

…เว็ปไซท์นี้ทำขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจหลาย ๆ อย่างในชีวิต การเรียนรู้ ประสบการณ์ ความฝัน ความรัก ความหวัง การรอคอย ความล้มเหลว การลุกขึ้นใหม่ การให้โอกาส การไขว่าคว้าโอกาส และ ฯลฯ เลยอยากนำเอาประสบการณ์และทัศนคติจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาถ่ายทอดแบ่งปัน ให้เหมือนกับครั้งที่ผมเคยได้รับแรงบันดาลใจจากงานบทความและงานเขียนของหลาย ๆ คน แล้วนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับทัศนคติในการดำรงชีวิตประจำวันของตัวเอง ทำให้ชีวิตของตัวเองก้าวไปในทางที่ดีขึ้น

…หวังว่าบทความที่ผมเขียนในเว็ปไซท์นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อหลาย ๆ คนที่กำลังต่อสู้อยู่กับปัญหาหรือแม้แต่กำลังต่อสู้อยู่กับตัวเองก็ตาม ขอให้ชนะปัญหาข้ามผ่านอุปสรรคนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ชนะตัวเองเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมิตรภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตทุก ๆ วัน

ด้วยแรงบันดาลใจ

อ้ายคำปัน
เมษายน 2551
——————
ยินดีรับฟังทุกเสียงตอบรับที่
คลิก: สมุดเยี่ยม
อีเมล์: webmaster@yimtamphan.com