วาทะมังกร (4/4)

91. ภูผาแสดงความยิ่งใหญ่ด้วยความเงียบ คนเหนือคนย่อมไม่พูดพล่าม

92. การทำงานต้องเข้าใจความต้องการของงาน
มิสมควรเอาแต่ความต้องการของตน

93. ขุมทรัพย์มีอยู่ทั่วปฐพี รอแต่ผู้มีบุญวาสนามาพานพบ

94. คุณงามความดีมิได้อยู่ที่ลิ้น หากแต่อยู่ที่การกระทำ

95. ม้าดีดูที่ฝีเท้า บุรุษเป็นอัจฉริยะดูที่วิธีการพูดจา

96. บางเวลาหากแกล้งโง่เป็น นั่นคือคนฉลาด

97. ความกล้าหาญ ทำให้คนเราแตกต่าง
ความกล้าหาญ ทำให้คนค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

98. คนเราต้องรู้ว่าเมื่อใดควรวิ่ง เมื่ดใดควรหยุด หรือถอยหลังสักก้าว

99. เมื่องรุ่งเรือง อย่าประมาท เมื่อตกยาก ต้องอดทน

100. คนพูดคำไหนคำนั้น มิใช่เพียงเป็นคนมีสัจจะ แต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์อีกด้วย

101. ตัวเราเองทำให้ดีที่สุดเสียก่อน จากนั้นค่อยแล้วแต่ฟ้าลิขิต

102. คนเรายอมเสียความซื่อสัตย์ ก็เท่ากับสูญเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

103. คนที่ไม่ลุ่มหลงง่าย คือคนที่มีปัญญา
คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหา คือคนที่มีเมตตาธรรม

104. กับคนเลวต้องยิ่งกวดขัน กับคนดีสมควรผ่อนปรน
ย่อหย่อนไปคนชั่วได้ใจ ตึงเกินไปจักเสียคนดี

105. คำตำหนิเล็กน้อยมิสมควรถือสา
คำวิจารณ์สองสามคำ ถ้ารับไม่ได้ก็มิอาจทำการใหญ่ได้

106. สอนด้วยวาจา คือคนสูงศักดิ์
สอนด้วยแส้ คือคนต่ำต้อย

107. นกไม่ได้ตายเพราะหาเหยื่อ หากแต่ตายเพราะความโลภ

108. เมื่อมั่งมีอยู่ยโส เมื่อมีอำนาจอย่ารังแกผู้ยากไร้

109. ยิ่งอวดอำนาจ ยิ่งดูต่ำศักดิ์
ยิ่งสุภาพ ยิ่งดูมีบารมี

110. ยามทุกข์ยาก ต้องอดทน
ยามรุ่งเรือง ต้องไม่ประมาท

111. ความหวาดกลัว มิเพียงปิดกั้นทางสู่ความก้าวหน้า
แต่ยังปิดกั้นหนทางที่จะทำคุณความดีอีกด้วย

112. คาถาสองบทสู่ความมั่งมีศรีสุข คือรู้ประหยัดและต้องขยัน

113. คนเลวคนหนึ่ง หากมีความกตัญญูรู้คุณคนแล้ว
แสดงว่าในด้านอื่น ๆ เขายิ่มมิเลวร้ายนัก

114. สุขุมรอบคอบ ช้าสักก้าวไม่ผิดพลาด ทำสิ่งใดหากเร่งรีบร้อนรนเสมอจกมีแต่เสียหาย

115. ถ้าคิดระแวงสงสัย ยากจะไว้ใจใครได้
ก็มิสมควรร่วมทนทำการค้ากับใคร

116. ยามักขม ดอกไม้งามมักไม่หอม
สิ่งที่ดูดีเกินไป อาจมีอันตราย

117. คนมักเล็งเห็นแต่ผลได้ ไม่เห็นผลเสีย

118. ผู้ที่อดกลั้นความอยากได้ย่อมไม่มีหนี้

119. ผู้ขาดความชำนาญ ย่อมไม่ฉลาดขึ้น

120. ได้ฟังเขาบอก สู้ประสบด้วยตนเองไม่ได้

121. คนฉลาดที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ยังไม่เท่ากับคนที่ทำงานสิ่งเดียวด้วยมือตนเอง

122. โชคไม่เคยมาคู่ เคราะห์ไม่เคยมาเดี่ยว

123. มีหนังสือตั้งเล่มเกวียน ก็ไม่เท่ากับมีครูแค่คนเดียว

124. ถ้าอดใจโกรธได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็จะพ้นความเสียใจได้ถึงร้อยวัน

125. คนโลเล ก็เหมือนดาบที่ยังไม่ได้ตีให้เป็นรูป

125. รุ่นหนึ่งสร้างถนนไว้ อีกรุ่นหนึ่งจะได้เดินถนนนั้น

126. ถ้าเขาไม่ฉลาด ก็อย่าอ่านบทกวีให้เขาฟัง

127. ผู้ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล

128. คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนเข้มแข็ง
คนที่เอาชนะตัวเองได้เป็นคนมีอำนาจ

129. คนที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือคนที่เข้มแข็งกว่าเสมอ

130. ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้า ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน

131. ผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุ

132. ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมึความสามารถก็ไร้ประโยชน์

133. มูลเหตุของการเสียทรัพย์มาจากความเร่งรีบเสมอ

134. จงเคารพตนเอง มิเช่นนั้นแล้วจะไม่มีใครเคารพท่าน

135. คนมีปัญญาเห็นแก่ตัว สู้คนโง่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้

 

ขอบคุณ: หนังสือคมคำมังกร สอนร่ำรวย โดยพิบูลเกียรติ ตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *