ต่างกัน

…ทุกวันที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตนั้น มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามากระทบและมีผลต่อการใช้ชีวิตของเรา
มีทั้งสิ่งที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจ มีคนที่เราชอบและไม่ชอบ มีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเรา มีทั้งสิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจ

…ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใคร หรือใครจะมาถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเรา เพราะความเชื่อและความเป็นจริงของคนเรานั้นแตกต่างกัน แต่ละคนล้วนมาจากสภาพแวดล้อม สังคม ประสบการณ์ การศึกษาที่หล่อหลอมเรามาแตกต่างกัน

…เราต้องเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้และอยู่ร่วมกับมันให้ได้ ไม่เสียเวลาไปกับการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่น หรือพยายามให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ถูกใจเรา ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียใจ ความผิดหวังที่มาจากการกระทำของบุคคลอื่น

…ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์พร้อม และเราไม่สามารถกำหนดให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามที่เราต้องการได้ จงยอมรับความเป็นจริงและยอมรับความแตกต่าง

People take different roads
Seeking fulfillment and happiness.
Just because they are not on your road
does not mean they have gotten lost

คนเราใช้เส้นทางต่างกัน
ในการแสวงหาความสำเร็จและความสุข
การที่พวกเขาไม่ได้เดินไปทางเดียวกับคุณ
ก็มิได้หมายความว่าพวกเขาหลงทาง

Jackson Browne

ปล.เรียบเรียใหม่จาก คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง โดย เบญฐาวัธน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *