คำคม ปรัชญาชีวิตธุรกิจ 2

“อิสระทางด้าน การเงินและเวลา…คือความใฝ่ฝันของทุกคน”
(เงิน+เวลา=อิสระภาพ)

“ตั้งเป้า หมาย…คือบันไดก้าวแรกของความสำเร็จ”

“การวางแผนและความสำเร็จทั้งปี…เริ่ม ต้นในเดือนแรก”

“เรื่องบางเรื่องต้องตัดสินใจเด็ดขาด…ถ้าลังเลอาจไม่มีโอกาส ตลอดชีวิต”

“จงเอาตัวรอดอย่างฉลาด…แต่อย่าฉลาดเอาตัวรอด”

“การเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นและสิ้นสุด…ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่”

“ธรรมชาติสร้าง จินตนาการ…อุดมการณ์สร้างความสำเร็จ”

“ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจะเล็กหรือ ใหญ่…ขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะมองใกล้หรือมองไกล”

“คนเก่งจะมีงานมา หา..คนไม่กล้าต้องไปหางาน”

“จงลบคำว่าไม่มีเวลาออกจากพจนานุกรม ชีวิต”

“เรามักจะรอเวลา…แต่เวลาไม่เคยรอใคร”

“การคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์…แต่ เป็นพรแสวง”

“อุปสรรคเปรียบเสมือนแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ”

“สะพาน…ไม่มีความ หมายถ้าไม่มีคนข้าม
เป้าหมาย…จะไร้ค่าถ้าไม่ลงมือกระทำ”

“ในท่ามกลางความยาก ลำบาก…คือโอกาสที่รออยู่”

“ทะเลที่งดงามต้องมีคลื่น…ชีวิตก็เช่น กันต้องมีอุปสรรค”

“ความเสี่ยงที่สุด…คือการไม่กล้าเสี่ยงเลย”

“ความผิดพลาดใน อดีต…คือบทเรียนในอนาคต”

“อย่ากลัวล้ม…ถ้ายังไม่ได้เริ่มเดิน”

“เหล็กที่ผ่านไฟ ย่อมแข็งแรงฉันใด…ใจที่ผ่านอุปสรรคย่อมไม่หวั่นไหวต่อปัญหา”

“จับจ้องที่จุด หมาย…ไม่ใช่ที่อุปสรรค”

“คนเราแก้อดีตไม่ได้…แต่เปลี่ยนอนาคตได้”

“หนทางไกลนับหมื่น ลี้…ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอ”

“เพียงเมื่อท่านหยุดก้าว…ท่านก็เริ่ม ถอยหลังแล้ว”

“คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด…คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย”

“สิ่งสำคัญที่สุด ของการแข่งขันไม่ใช่ชัยชนะ…แต่เป็นการได้ต่อสู้อย่างเต็มที่”

“จงรักษาฝันให้มี ชีวิตอยู่เสมอ…และทำให้มันเป็นจริง”

“ดูคนดูที่การกระทำ…ดูผู้นำดูที่การ เสียสละ”

“ความผิดคนอื่นเท่าภูเขา…ความผิดของเราเท่ารูเข็ม”

“ผู้ชนะไม่เคยยอม จำนน…ผู้ยอมจำนนไม่มีวันชนะ”

“จงแข่งขันกับตัวเอง…แทนที่จะแข่งขัน กับคนอื่น”

“เราอาจต้องยอมรับความผิดหวัง…แต่เราจะไม่ยอมสูญสิ้นความหวัง”

“ความท้าทายของ พรุ่งนี้…สำคัญกว่าความสำเร็จของเมื่อวานนี้”

“ความสำเร็จที่แท้ จริงคือ…เราสามารถลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้ม”

“ความรู้น้อยที่ถูกนำไปใช้…มีค่า มากกว่าความรู้มากที่สงบนิ่ง”

“ความสำเร็จคือ…การประสบความล้มเหลวซ้ำ แล้วซ้ำอีก โดยไม่เลิกล้มความตั้งใจ”

“เป้าหมายที่ชัดเจน…หัวใจที่ยิ่งใหญ่ และความสม่ำเสมอ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ”

“ความสำเร็จเกิดจาก…พันธะสัญญาที่แน่ว แน่และการมีทัศนะคติบวก”

“ความสำเร็จของชีวิต…คือการที่ไม่ยอมจำนนกับความฝัน ของตนเอง”

“ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้…ก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ”

“ไม่มีความสำเร็จ ใดๆ ที่ได้มา…โดยไม่ไขว่คว้าและพยายาม”

“อย่ากลัวที่จะล้มเหลว…เพราะความล้ม เหลวจะนำไปสู่ความสำเร็จ”

“ถ้าคุณทำ คุนจะได้…แต่ถ้าคุณไม่ได้ เพียงเพราะคุณไม่ได้ทำ”

“ความสำเร็จในธุรกิจ อยู่ที่ว่าท่านกำหนดความสำเร็จท่านไว้ตรงจุดไหน”

“ทุกเช้าวันใหม่…จง กล่าวดังๆ ว่า…ฉันมีชีวิตอยู่…ฉันดีพร้อม…ฉันทำได้”(อย่างน้อย 10 ครั้ง)

ขอบคุณ: http://network-businesscenter.blogspot.com/2007/04/blog-post.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *