คัมภีร์รากผัก (ว่าด้วยรากผัก) ภาคต้น วลีที่ 51-60

…มาสรุปต่อครับกับคัมภีร์รากผัก ยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลย กะว่าจะค่อย ๆ สรุปไปเรื่อย ๆ คงเป็นปีกว่าจะจบ ^^!

51. ลืมบุญจำบาป ลืมแค้นจำคุณ
เมื่อเรามีบุญคุณต่อผู้อื่นอย่าได้จดจำ แต่ว่าความผิดพลาดล่วงเกินที่มีต่อผู้อื่นต้องจำให้ได้
เมื่อผู้อื่นมีบุญคุณต่อเราก็อย่าได้ลืมเลือน แต่ความแค้นที่ผู้อื่นทำกับเรานั้นต้องลืมให้ได้

52. เมื่อให้ไม่หวังผล หากหวังผลไร้คุณ
คนใจบุญสุนทานเมื่อให้อะไรใครไปแล้วไม่ได้เก็บมาจำ หรือประกาศให้คนอื่นรับรู้
ต่างจากคนตระหนี่ถึ่เหนียวที่มักจะจดจำละเอียดยิบและคอยทวงตลอด แบบนี้ก็ยากที่การให้จะกลายเป็นคุณได้

53. คิดมองมุมกลับ บรรลุทางธรรม
โชคชะตาคนเรามีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ ไม่มีใครสามารถทำให้เกิดผลแค่ด้านดีอย่างเดียวได้

ChineseArt-e01

54. จิตใจสะอาด ค่อยเรียนคัมภีร์
การเรียนคัมภีร์โบราณหรือวิชาที่เป็นศาสตร์ชั้นสูง ผู้เรียนต้องฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อน
เพราะหากจิตใจเต็มไปด้วยความโลภและกิเลสตัณหา ก็อาจนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดได้

55. ประหยัดมัธยัสถ์ จิตใจไม่เสแสร้ง
คนฟุ่มเฟือยนั้นถึงรวยแค่ไหนก็ไม่รู้จักพอ ไหนจะสู้คนคนประหยัดมัธยัสถ์ที่ถึงจนก็มีเหลือเก็บได้

56. เรียนเพื่อนำไปใช้ ใจปลูกฝังคุณธรรม
การเรียนหนังสือที่ไม่รู้แจ้งนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการท่องจำกับคัดลายมือ
การมุ่งแต่ทำงาน โดยไม่สนใจฝึกจิตใจปลูกฝังคุณธรรม ก็เปรียบเสมือนดอกไม้ใกล้ร่วงโรย

57. กวาดล้างสิ่งภายนอก เพื่อหาสิ่งเดิมแท้
กำจัดสิ่งที่บดบังจิตใจไม่มีสาระออกไป จิตใจที่แท้จริงก็จะปรากฎ

ChineseArt-e02

58. ในทุกข์มีสุข ในสุขมีทุกข์
ในขณะที่เราทุกข์ใจเพราะกำลังปรารถนาสิ่งใด จะรู้สึกสุขใจเมื่อได้ในสิ่งที่ปรารถนา
แต่ในขณะที่เราสุขใจเพราะกำลังได้รับสิ่งที่ปรารถนาอยู่นั้น ก็จะรู้สึกทุกข์ใจเพราะกลัวต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป

59. ลาภยศสรรเสริญ มาแต่คุณธรรม
…ลาภยศสรรเสริญนั้นหากได้รับมาโดยอาศัยคุณงามความดีก็เปรียบเสมือนต้นไม้ในป่าใหญ่ แผ่รากขยายพันธุ์เติบโตได้เอง
…หากได้รับมาโดยอาศัยภารกิจการงานก็เปรียบเสมือนต้นไม้ในกระถาง ต้องเผชิญกับการโยกย้าย อาจเจริญเติบโตต่อไปหรืออาจเหี่ยวเฉาตายก็ได้
…หากได้รับมาโดยอาศัยกำลังอำนาจก็เปรียบเสมือนต้นไม้ในขวด รากนั้นอ่อนแอ ต้องต้องห่อเหี่ยวแห้งตายในไม่ช้า

60. ดอกไม้สร้างสีสัน คนสร้างสิ่งดีงาม
ดอกไม้สร้างสีสันแสดงออกถึงความสวยงามให้แก่โลกฉันใด บัณฑิตผู้มีความสามารถควรสร้างสรรค์สิ่งดีงามไว้แก่โลกบ้าง
…ถึงแม้นว่าจะมีชีวิตยืนยาวถึงร้อยปี หากไร้ซึ่งผลงานต่อโลก ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดมาเลยแม้สักวันเดียว

ChineseArt-e03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *