คัมภีร์รากผัก (ว่าด้วยรากผัก) ภาคต้น วลีที่ 31-40

…มาสรุปต่อครับ

31. คนรวยควรมีใจกว้าง คนฉลาดควรอำพรางความเก่ง
คนรวยควรมีความเมตตาและใจกว้าง หากใจคอคับแคบก็เป็นแค่คนจนในคราบคนรวยเท่านั้น
คนฉลาดควรรู้จักปิดบังปัญญาความสามารถที่แท้จริง หากเที่ยวคุยโวโอ้อวดก็ไม่ต่างอะไรกับคนโง่

32. ขึ้นสูงนึกถึงอันตราย พูดแต่น้อยไม่วู่วาม
เมื่อมองจากที่ต่ำจะรู้ว่าการปีนขึ้นที่สูงนั้นเต็มไปด้วยอันตราย
เมื่อนิ่งเงียบจะรู้ว่าคำพูดที่มากเกินไปจะทำให้เกิดความวิตกเป็นทุกข์ได้

33. ปล่อยวางชื่อเสียงเกียรติยศ คือผู้หลุดพ้น
หากปล่อยวางความปรารถนาในลาภยศสรรเสริญได้ ก็ถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว

Chinese Art

34. อคติให้รายคน ความหลงตนทำให้หลงทางธรรม
อคติเป็นตัวบ่อนทำลายจิตใจ ความฉลาดเจ้าปัญญาทำให้หลงตัวเอง

35. รู้จักการถอยหลีกสักก้าว เอื้อเฟ้อทางแก่ผู้อื่น
เส้นทางชีวิตนั้นหาความแน่นอนไม่ได้ เมื่อเดินทางมาถึงจะดที่ไปต่อไม่ได้ ต้องรู้จักถอยสักก้าวหนึ่งเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อ

36. ไม่เกลียดคนต่ำต้อย รู้มารยาทผู้ดี
การปฏิบัติตนต่อคนชั้นต่ำโดยแม่แสดงความรังเกียจนั้นยากกว่าการปฏิบัติต่อคนชั้นสูงอย่าเคารพ

37. รักษาความดีความบริสุทธิ์ใจ เหลือไว้เป็นมรดกโลก
รู้จักเลิกชีวิตฟุ้งเฟ้อ เป็นใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย เพื่อให้เหลือไว้ซึ่งความดีเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง

Chinese Art

38. ปราบผีปราบที่ใจคน ปราบพยศต้องสงบระงับ
เมื่อใจสงบย่อมปราศจากความคิดอกุศล  หากจะปราบม้าพยศต้องรู้จักสงบรอคอยจังหวะ

39. การอบรมลูกหลานต้องกวดขันการคบคน
การสั่งสอนบุตรหลานต้องเข้มงวดกับการเที่ยวเตร่ การคบเพื่อน

40. เมื่อปรารถนาอย่ามักง่าย เมื่อจักทำการอย่าถอย
เมื่อเกิดความปรารถนาจะทำการใด อย่ามักง่ายทำตามอำเภอใจ
เมื่อทำแล้วก็อย่ายอมแพ้ง่าย ๆ พยายามทำให้สำเร็จ

Chinese Art

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *